Điểm chuẩn trường top giữa: Miền Bắc ổn định, miền Nam biến động - 1

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm học 2018-2019.