Theo công văn số: 999/SGDĐT-GDTrH v/v tổ chức thi nghề phổ thông, kì thi nghề phổ thông năm  được tổ chức vào các ngày từ 25/9/2015. Tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự  đúng 6h30 khai mạc kì thi, Đ/C Nguyễn Thị Thanh Lý  CTHĐ công bố các quyết định về phân công coi thi, chấm thi.

Kỳ thi tại trường THPT Ngô Gia Tự  gồm có 3 nghề: Nghề Nấu ăn và Tin học văn phòng và nghề Điện dân dụng, trong đó:

- Ngề nấu ăn có 327 thí sinh đăng kí dự thi

- Nghề tin có 60 thí sinh dự thi.

- Nghề điện dân dụng có 70 thí sinh dự thi

Hội đồng thi đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các em học sinh tích cực ôn luyện và tham gia thi đầy đủ và  tâm lí rất tự tin . Trong suốt quá trình thi, không có vi phạm nào từ mọi mặt.

Chí Thu

 THI THỰC HÀNH NGHỀ NẤU ĂN

THI THỰC HÀNH NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG