Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc định kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện  Công văn Số: 257/SGD&ĐT-QLKH&HSSV  của Sở GD&ĐT Khánh HòaV/v tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 - 2016 của Nhà trường, nhằm thông tin đầy đủ hơn cho đoàn viên, thanh niên học sinh nhà trường về chủ trương và chiến lược phát triển Nhà trường, về các công tác đào tạo, quản lý học sinh, các chế độ chính sách và các điều kiện học tập rèn luyện, hoạt động đoàn thể,...; đồng thời là dịp để Lãnh đạo Nhà trường lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của ĐVTN học sinh trong toàn Trường. Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN– Hội LHTN. Sáng ngày 29/02/2016  Nhà trường đã  tổ chức diễn đàn đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với ĐVTN học sinh toàn trường . Tham gia diễn đàn gồm có Lãnh đạo Chi bộ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường.

Các ý kiến trao đổi trong diễn đàn đều có nội dung thiết thực gắn với công tác dạy và học của cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường; Các ý kiến xây quanh những vấn đề chính như: Công tác đào tạo (thời gian, chương trình, nội dung đào tạo, phương pháp học tập và giảng dạy, cách thức đăng ký học tập, kiểm tra, đánh giá,…); Cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt của ĐVTN (lớp học, trang thiết bị dạy - học, thư viện, sân vận động, y tế, an ninh, vệ sinh,…); Các phong trào và các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức - lối sống, nâng cao thể chất, đời sống tinh thần của đoàn viên học sinh; Công tác bồi dưỡng đoàn viên, quản lý học sinh; Các chế độ chính sách, hỗ trợ thủ tục hành chính đối với học sinh; Các vấn đề khác mà đoàn viên học sinh quan tâm.

Diễn đàn đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đoàn viên thanh niên học sinh đã kết thúc thành công trong không khí trao đổi thẳng thắn và xây dựng. Các ý kiến thắc mắc và góp ý của học sinh đều được ban lãnh đạo nhà trường tiếp nhận và có những trả lời thỏa đáng. Trên cơ sở những góp ý trong diễn đàn này, ban lãnh đạo nhà trường sẽ có những điều chỉnh để công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường ngày càng tốt hơn.