Thực hiện văn bản số 4677/BGDĐT-GDTX ngày 11/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 với mục đích  nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng; Góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học.

         Để hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2015 (02/10/2015 - 08/10/2015) ).  Sáng nay, ngày 5 tháng 10 năm 2015 trường THPT Ngô Gia Tự đã tổ chức chương trình “Chung tay xây dựng thư viện trường em”. Chương trình đã kêu gọi toàn thể cán bộ GV, CNV và học sinh nhà trường đóng góp những quyển sách bổ sung vào thư viện sách nhà trường. Chương trình được phát động không những nhằm bổ sung thêm đa dạng đầu sách tham khảo cho Thư viện mà còn tạo thói quen tốt cho cán bộ  GV, CNV  và học sinh trong việc chia sẻ nguồn dữ liệu thông tin, cũng như khuyến khích tinh thần ham đọc sách, biết yêu quý và trân trọng sách. Tinh thần, giá trị, kiến thức của một quyển sách thật sự nâng cao khi được sẻ chia, được nhân rộng số lượng người đọc. Hơn thế nữa, qua chương trình này đã mang đến cho các em học sinh nhận thức được giá trị của sách, và sau khi sử dụng xong một quyển sách, các em có ý thức lưu giữ, truyền đạt, san sẻ nó cho các bạn, các đọc giả khác cùng học tập, nghiên cứu.

Chí Thu

Những gương mặt các thầy cô, các em học sinh sáng ngời niềm vui, tay nâng niu mang tặng từng quyển sách đóng góp xây dựng Thư viện