Sáng 24/12/2015, trường THPT Ngô Gia Tự đã phối hợp Trung đoàn tên lửa 274 tổ chức chương trình “Chúng em tập làm chiến sĩ” cho học sinh của nhà trường.

Tại đây, cán bộ, giáo viên và các em học sinh của trường đã được chỉ huy đơn vị  giới thiệu về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 71 năm qua và 51 năm truyền thống của Trung đoàn tên lửa anh hùng 274, xem đội mẫu của đơn vị biểu diễn điều lệnh đội ngũ. Sau đó, các em hoc sinh tham gia thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Đồng thời, tham quan nhà truyền thống, sân bãi huấn luyện cũng như nơi ăn ở sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Thông qua chương trình “ Chúng em tập làm chiến sĩ ”, nhằm giúp cho các em học sinh của nhà trưởng hiểu thêm về lịch sử, những chiến công vĩ đại của quân đội nhân dân VN nói chung và của Trung đoàn nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, cũng như cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và tạo sự gắn bó giữa nhà trường và đơn vị kết nghĩa. Đây còn là hình thức tuyên truyền phổ biến, nâng cao kiến thức quốc phòng cho học sinh/.