DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KỲ THI THỬ TN THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2021-2022

1. Em Lê Bá Khánh học sinh lớp 12A1. Giải nhất khối A: 26,95đ

2. Em Phạm Hải Hưng  học sinh lớp 12A1. Giải nhì  khối A: 26,60đ

3. Em Nguyễn Thị Thu Hường học sinh lớp 12A1. Giải nhất khối A1: 27,75đ và D1: 27,50đ

4. Em Nguyễn Thị Thanh Hương học sinh lớp 12A1. Giải nhì khối A1: 27,30đ

5. Em Nguyễn Tấn Đồng học sinh lớp 12A1. Giải ba khối A1: 27,15đ và D1: 27,15đ

6. Em Nguyễn Trần Hoài Trâm lớp 12A1. Giải nhất khối B: 27,50đ

7. Em Phan Hà Cẩm Tú  lớp 12A1. Giải nhì khối B: 27đ

8. Em Võ Băng Châu lớp 12A5. Giải nhất khối C:28,25đ và nhì khối D: 27,30đ

9. Em Lưu Quỳnh Như lớp 12A5. Giải nhì khối C: 27,50đ

Xin chúc mừng các em đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi thử TN THPT lần 1 năm học 2021-2022. Một lần nữa chúc các em học tập tốt và đạt các thành tích cao hơn nữa trong các đợt thi thử lần tới và đợt thi TN THPT năm học 2021-2022.