Một năm phấn đấu đầy nổ lực của tập thể BCH Đoàn Trường cũng như sự quan tâm của Đảng ủy, BGH nhà trường cùng Đoàn cấp trên và toàn thể đoàn viên, thanh niên trong nhà trường. Tuy một năm đầy biến cố về công tác đoàn - hội do đại dịch covid -19 nhưng tập thể BCH vẫn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2020-2021. Đoàn trừơng được nhận cờ dẫn đầu thi đua khối trường THPT-TTGDTX-HN Cam Ranh.