Thông tin chi tiết:
Vũ Ngọc Thường
Hiệu Phó Vũ Ngọc Thường
Giới tính Nam
Email vnthuong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách