Thông tin chi tiết:
Vũ Mạnh Hà
Bí Thư Vũ Mạnh Hà
Giới tính Nam
Email vmha.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách