Thông tin chi tiết:
Đỗ Bá Khoa
Chủ tịch Đỗ Bá Khoa
Giới tính Nam
Email dbkhoa.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội