Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Yến
Hiệu phó Nguyễn Thị Yến
Giới tính Nữ
Trình độ Giáo viên Văn
Email ntyen.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách