Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Lý
Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Thanh Lý
Giới tính Nữ
Trình độ Giáo viên Văn
Email nttly.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách