LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH


   Số lượt truy cập

998978

Cán bộ Giáo viên
CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ  
Đăng ngày: 30/08/2015

STT

Họ và Tên

 

Chức vụ

Môn

ĐTDĐ 

EMAIL

1

NGUYỄN THỊ THANH

Hiệu Trưởng

Văn

01642897099

nttly.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

2

VŨ NGỌC 

THƯỜNG

P. Hiệu Trưởng

TD

0937778763

vnthuong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

3

NGUYỄN THỊ 

YẾN

Tổ trưởng

Văn

0982970948

ntyen.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

4

NGUYỄN TRƯƠNG T. Q.

ĐI

 

Văn

01689972393

nttqdai.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

5

ĐINH VĂN

THẾ

 

Văn

0975778277

dvthe.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

6

NGUYỄN PHƯỚC 

THÀNH

 

Văn

0905203871

npthanh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

7

NGUYỄN THỊ HOÀI 

TRÂM 

 

Văn

01287574601

nthtram.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

8

NGUYỄN THỤY BỘI 

TRÂM

 

Văn

01686145132

ntbtram.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

9

ĐOÀN THỊ 

NGÀ 

 

Văn

0974254997

dtnga.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

10

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG

 

Văn

0977908549

ntphuong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

11

PHẠM THỊ HẢI

HƯNG

 

Văn

0975440249

pthhung.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

12

PHAN THỊ

NGỌT

 

Văn

0975092323

ptngot.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

13

NGUYỄN THỊ NGỌC 

LAN

Tổ trưởng

Sinh - CN

0973583058

ntnlan.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

14

NGUYỄN THỊ 

NGÂN

 

Sinh - CN

01674432094

ntngan.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

15

HOÀNG THỊ 

THU

 

Sinh - CN

01697070829

htthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

16

HOÀNG PHƯỚC NGỌC

ANH

 

Sinh - CN

0978324508

hpnanh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

17

NGUYỄN THỊ 

THỦY

 

Sinh - CN

0905178117

ntthuy.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

18

VÕ THỊ 

YẾN

Tổ phó

Hoá

0978006198

vtyen.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

19

TRẦN TRUNG 

KHẢI 

 

Hoá

0977473137

ttkhai.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

20

TRẦN THỊ 

PHỤNG

 

Hoá

0973253752

ttphung.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

21

HUỲNH NHẬT

CÔNG

 

Hoá

01694826879

hncong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

22

HỒ THỊ DUY

DUNG

 

Hoá

0978015188

htddung.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

23

ĐẶNG THỊ 

HƯƠNG

 

Hoá

0975414889

dthuong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

24

PHẠM THỊ MỸ 

TÌNH 

Tổ trưởng

Sử

0989442045

ptmtinh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

25

VÕ THỊ 

HÀ 

Tổ phó

Sử

0974254335

vtha.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

26

TẠ THỊ 

HỮU

 

Sử

0979746813

tthuu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

27

DƯƠNG THỊ 

HẠNH

 

GDCD

01695155197

dthanh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

28

LƯƠNG VĂN 

TỊNH 

 

GDCD

01682471280

lvtinh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

29

LÊ THỊ 

NGA

 

GDCD

01688079936

ltnga.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

30

TRẦN THỊ 

KIỂM

 

Địa

0932769569

ttkiem.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

31

NGUYỄN THỊ 

HƯỜNG

 

Địa

0985720926

nthuong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

32

NGUYỄN THỊ

HIỀN

 

Địa

0983666138

nthien.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

33

ĐỖ THỊ LỆ 

HẰNG

Tổ trưởng

Anh

01694417420

dtlhang.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

34

NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRÂN

Tổ phó

Anh

01687620676

ntntran.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

35

TRƯƠNG THỊ MINH

NHẬT 

 

Anh

01687621304

ttmnhat.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

36

TRỊNH NHƯ

NGUYỆN

 

Anh

0984180176

tnnguyen.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

37

NGUYỄN THỊ 

LOAN

 

Anh

0983597263

ntloan.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

38

HUỲNH THỊ QUỲNH

NHƯ

 

Anh

01225549313

htqnhu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

39

HUỲNH VŨ LAN

DUYÊN

 

Anh

0949391218

hvlduyen.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

40

MAI THANH 

THỦY

 

Anh

0984130131

mtthuy.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

41

CAO THỊ

NGUYỆN

 

Anh

0977405777

ctnguyen.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

42

LÊ MỸ 

HOÀNG

Tổ trưởng

Toán

0903937179

lmhoang.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

43

LÊ BÁ 

THẮNG

Tổ phó

Toán

0905472897

lbthang.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

44

HUỲNH TÚ ANH 

THƯ

 

Toán

01224432133

htathu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

45

NGUYỄN THỊ THU 

TRANG 

 

Toán

0988246024

ntttrang.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

46

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

 

Toán

01652084455

ntnhung.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

47

LÊ THỊ 

THỦY

 

Toán

0976573827

ltthuy.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

48

NGUYỄN THỊ MAI 

THU

 

Toán

01655111801

ntmthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

49

TRIỆU THỊ

NGUYỆT

 

Toán

0987665175

ttnguyet.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

50

NGUYỄN THỊ MỸ

THƯ

 

Toán

0972087609

ntmythu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

51

TRẦN NHƯ

TRUNG

 

Toán

01695315598

tntrung.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

52

ĐOÀN THỊ BÍCH

NGỌC

 

Toán

0989786390

dtbngoc.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

53

TRẦN THỊ 

CƯỜNG

Tổ trưởng

Lý-CN

0973344977

ttcuong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

54

NGUYỄN THANH

TÙNG

Tổ phó

Lý-CN

01687620827

nttung.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

55

PHAN THỊ

VÂN

 

Lý-CN

0978538393

ptvan.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

56

LÊ THANH 

DIỆP 

 

Lý-CN

0977473371

ltdiep.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

57

TRẦN THỊ

KIỀU

 

Lý-CN

0974203737

ttkieu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

58

HỒ THỊ KIM

DUNG

 

Lý-CN

0968365393

htkdung.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

59

PHAN NỮ NGỌC

MINH

 

Lý-CN

0984180797

pnnminh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

60

NGUYỄN VĂN 

Ý

Tổ trưởng

TD- QP

0989822818

nvy.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

61

TRẦN THỊ XUÂN

THƯ

Tổ phó

Tin

0978709011

ttxthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

62

PHẠM KHẮC

TIỆP

 

TD-QP

0973703269

pktiep.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

63

ĐỖ BÁ

KHOA

 

TD

0973253778

dbkhoa.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

64

BÙI NHẬT

MINH

 

TD-QP

01269163779

bnminh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

65

TRẦN CHÍ

THU

 

Tin

01689194073

tcthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

66

NGUYỄN THỊ

HÒA

 

Tin

01643157435

nthoa.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

67

NGUYỄN THỊ HỒNG

MINH

 

Tin

0915307749

nthminh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

68

PHẠM THỊ MINH

TRANG 

 

TD

0905617259

ptmtrang.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

69

VŨ MẠNH

HÀ 

 

TD

01689301951

vmha.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

70

NGUYỄN THỊ KIM 

PHƯỢNG

 

Kế toán

01658072322

ntkphuong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

71

NGUYỄN THỊ BÍCH

VÂN

Tổ trưởng VP

Văn thư

0935063656

ntbvan.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

72

TRẦN THỊ MAI

SƯƠNG

 

Thư viện

0947052036

ttmsuong.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

73

VÕ NGỌC 

LỢI

 

Bảo vệ

0914712805

 

74

LÊ ĐÌNH

CAN

 

Bảo vệ

0984607523

 

75

PHẠM THỊ 

NHỎ

 

Thiết bị

01685183776

ptnho.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

76

PHẠM THỊ

TÌNH 

 

Y tế

0973028263

pttinh.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

77

NGUYỄN  THỊ 

ĐẸP

 

Phục vụ

01686812306

 

78

TRẦN THỊ 

HỒNG

 

Phục vụ

01653610023

 

79

NGUYỄN THỊ 

HIỀN

 

Thiết bị

0988223207

nthihien.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

80

TRẦN HUY 

CƯỜNG

 

Bảo vệ

0968297807

 ẢNH HOẠT ĐỘNGHội trại 26/03/2017

Đón nhận cờ thi đua UBND Tỉnh

Đón nhận huy chương lao động hạng ba

Đón nhận cờ thi đua 5 năm yêu nước

Bằng khen UBND Tỉnh

Hội thi GVG

Thi nghề phổ thông

Hội thi KHKT


Chúng em tập làm chiến sĩ

Hội thao quốc phòng

Hoạt động TD - Thể thao

Giao lưu văn nghệ

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Ngô Gia Tự

Điện thoại :0583970633

Email : c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

Admin: tcthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

THỂ HIỆN TỐT NHẤT  Ở TRÌNH DUYỆT FIREFOX TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỞI VỀ BQT: TCTHU.C3NGTU@KHANHHOA.EDU.VN