LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH


   Số lượt truy cập

999044

Bảng Vàng Học Sinh
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI QUA CÁC NĂM HỌC  
Đăng ngày: 29/08/2015

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI QUA CÁC NĂM HỌC

 

NĂM HỌC TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP MÔN THÀNH TÍCH  GHI CHÚ
2002-2003 1 Trịnh Thị Lan Anh 11B1 Tiếng Anh Ba  
2 Lê Nguyễn Hoài An 12C1 Tiếng Anh Khuyến khích  
3 Thạch Chí Hiếu 12C2 Tiếng Anh Khuyến khích  
2003-2004 4  Nguyễn Phương 12C6  Toán Học Ba Bảng B
5  Nguyễn Đình Thụy 12C6  Toán Học Ba Bảng B
6  Lê Nhật Trường 12C3  Toán Học Ba Bảng B
7  Trần Viết Hổ 12C3  Vật Lý Khuyến khích Bảng B
2004-2005 8 Thái Thị Kim Hoa 12C7 Lịch Sử Khuyến khích Đội tuyển tỉnh
2005-2006 9 Nguyễn Thị Hằng 12C9 Sinh Học Khuyến khích  
10 Nguyễn Thị Diễm Ly 12C2 Địa Lý Ba Đội tuyển tỉnh
11 Phạm Hoàng Phương 12C7 Hóa Học Ba Bảng B
12 Huỳnh Ngọc Cường 12C1 Hóa Học Khuyến khích Bảng B
13 Lê Tấn Hòa 12C7 Vật Lý Khuyến khích Bảng B
2006-2007 14 Vũ Thị Phương 12/7 Sinh Học Khuyến khích  
15 Trần Thị Huyền Trâm 12/4 Sinh Học Khuyến khích  
16 Nguyễn Thị Xuân 12/9 Ngữ Văn Khuyến khích  
17 Lê Anh Đăng 12/4 Toán Học Ba Bảng B
18 Cao Minh Nguyên 12/4 Toán Học Khuyến khích Bảng B
19 Huỳnh Trọng Tiến 12/2 Toán Học Khuyến khích Bảng B
20 Phạm Nguyễn Duy Phương 12/7 Vật Lý Khuyến khích Bảng B
2007-2008 21 Toàn 12/1 Sinh Học Khuyến khích Đội tuyển tỉnh
22 Hoàng Nguyên 12/5 Hóa Học Ba Bảng B
23 Nguyễn Hữu Trường 11A1 Tin Học Nhì Bảng B
24 Nguyễn Quốc Chung 12/9 Vật Lý Khuyến khích Bảng B
2008-2009 25 Ngô Tấn Tài 11A5 Tin Học Khuyến khích Đội tuyển tỉnh
2009-2010 26 Trần Thị Hồng Ngọc 12D Ngữ Văn Khuyến khích  
27 Trần Đỗ Phương Chính 12A2 Lịch sử Khuyến khích Đội tuyển tỉnh
28 Ngô Tấn Tài 12A5 Tin Học Nhì Đội tuyển tỉnh
29 Nguyễn Quỳnh Như 12D Tiếng Anh Khuyến khích  
30 Trần Đỗ Phương Chính 12A2 Lịch Sử Ba  Quốc gia
31 Nguyễn Thanh  Bình 12A3 Lịch Sử Khuyến khích  Quốc gia
2010-2011 32 Trần Thị Ngọc         Huyền 12D Ngữ Văn Khuyến khích Bảng A
33 Khổng Thị Phương  Thảo 12A2 Ngữ Văn Ba Bảng A
34 Nguyễn Chính  Tông 11A6 Địa Lý Khuyến khích Bảng A
35 Tô Thái Duy 12A1 Vật Lý Khuyến khích Bảng B
36 Trần Ngọc  Huyền 12A1 Vật Lý Ba Bảng B
37 Nguyễn Đức Anh 12 Lịch Sử Khuyến khích Bảng B(BT)
38 Lê Tiến Dủng 12 Địa Lý Khuyến khích Bảng B(BT)
39 Nguyễn Bình Dương 12 Địa Lý Khuyến khích Bảng B(BT)
40 Nguyễn  Thanh 12A1 Sinh Học Nhì Casio
41 Trần Ngọc Huyền 12A1 Vật Lý Khuyến khích Casio
42 Trần Nhữ Phương 12A1 Vật Lý Khuyến khích Casio
43 Chu Nữ Huyền Anh 12A1 Sinh Học Khuyến khích Casio
2011-2012 44 Võ Hoài Duy 12A1 Sinh Học Nhất Bảng B
45 Lê Viết Quyên Dy 12A1 Hóa Học Ba Bảng B
46 Nguyễn Kim Hồng 12A1 Hóa Học Ba Bảng B
47 Đoàn Thanh  Hải 12A1 Hóa Học Khuyến khích Bảng B
48 Nguyễn Chính  Tông 12A1 Toán Học Khuyến khích Bảng B
49 Võ Thu Bảo Uyên 11A3 Địa Lý Ba Bảng A
50 Nguyễn Thanh  Hiếu 11A1 Lịch Sử Khuyến khích Bảng A
51 Đỗ Quốc Nhật 11A1 Lịch Sử Khuyến khích Bảng A
52 Hoàng Anh Thư      12A1  Sinh Học Ba Casio
53 Võ Hoài Duy 12A1  Sinh Học Khuyến khích Casio
2012-2013 54 Nguyễn Hương Ly 12A1 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng A
55 Đỗ Quốc Nhật 12A1 Ngữ Văn Ba Bảng A
56 Khổng Diễm Quyên 12A2 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng A
57 Phùng Minh  Khôi 12A4 Lịch Sử Khuyến khích Bảng A
58 Võ Thu Bảo Uyên 12A1 Tiếng Anh Khuyến khích Bảng A
59 Đặng Minh Long 12A1 Toán Học Khuyến khích Bảng B
60 Lê Đỗ Minh Ngọc 12A1 Vật Lý Khuyến khích Bảng B
61 Ngô Tấn Nguyên 12A1 Vật Lý Ba Bảng B
62 Phạm Nguyễn Vi Nhân 12A1 Vật Lý Nhất Bảng B
63 Đỗ Quốc Nhật 12A1 Vật Lý Nhì Bảng B
64 Phạm Nữ Quỳnh Anh 12A1 Hóa Học Ba Bảng B
65 Trần Hồng Hải 12A1 Hóa Học Khuyến khích Bảng B
66 Lê Thị Khánh Hòa 12A1 Hóa Học Ba Bảng B
67 Bùi Nguyễn Quế Anh 12A1 Ngữ Văn Ba Bảng B
68 Chu Mỹ Huyền 12A1 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng B
69 Nguyễn Hương Ly 12A1 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng B
70 Khổng Diễm Quyên 12A2 Ngữ Văn Nhì  Bảng B
71 Võ Thu Bảo Uyên 12A1 Tiếng Anh Nhì Bảng B
72 Phùng Nhật Hải 11A1 Tin Học Khuyến khích Bảng B
73 Lê Xuân Hải 11A1 Tin Học Nhất Bảng B
74 Vũ Ngọc Cương 12A1 Vật Lý Khuyến khích Casio
75 Ngô Tấn Nguyên 12A1 Vật Lý Ba Casio
76 Phạm Nguyễn Vi Nhân 12A1 Vật Lý Ba Casio
77 Đỗ Quốc  Nhật 12A1 Vật Lý Nhất Casio
78 Đỗ Quốc  Nhật 12A1 Vật Lý Nhì Casio khu vực
79 Lê Thị Khánh Hòa 12A1 Hóa Học Ba Casio
80 Nguyễn Thanh Hiếu 12A1 Sinh Học Khuyến khích Casio
81 Võ Ngọc Thanh Sang 12A1 Sinh Học Khuyến khích Casio
82 Đỗ Thị Vân  Trang 12A1 Sinh Học Khuyến khích Casio
2013-2014 83 Lê Thị Phương Thảo 11A2 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng A
84 Quách Thị Kim Yến 11A2 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng A
85 Trần Thanh Thiện 12A1 Vật Lý Ba Casio
86 Nguyễn Minh Cường 12A1 Vật Lý Khuyến khích Casio
87 Nguyễn Ngọc Chương 12A1 Vật Lý Khuyến khích Casio
88 Huỳnh Anh Vinh 12A1 Vật Lý Khuyến khích Casio
89 Trần Đình Duy 12A1 Sinh Học Khuyến khích Casio
90 Hàn Bảo Trang 12A1 Sinh Học Khuyến khích Casio
91 Huỳnh Anh Vinh 12A1 Vật Lý Nhì Bảng B
92 Nguyễn Ngọc Chương 12A1 Vật Lý Nhì Bảng B
93 Võ Đỗ Danh 12A1 Toán Học Nhì Bảng B
94 Bùi Thị Kim Thể 12A1 Ngữ Văn Ba Bảng B
95 Trần Thanh Thiện 12A1 Vật Lý Ba Bảng B
96 Thái Nhật Minh 12A1 Tin Học Khuyến khích Bảng B
97 Lê Xuân Hải 12A1 Tin Học Khuyến khích Bảng B
98 Lê Thị Kim Hòa 12A1 Tiếng Anh Khuyến khích Bảng B
99 Ao Kiều Duyên 12A1 Tiếng Anh Khuyến khích Bảng B
100 Quách Thị Kim Yến 12A1 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng B
101 Lê Thị Phương Thảo 12A1 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng B
102 Phạm Thị Phương Loan 12A1 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng B
103 Lê Thị Hồng 12A1 Ngữ Văn Khuyến khích Bảng B
104 Hàn Bảo Trang 12A1 Sinh Học Khuyến khích Bảng B
105 Lê Xuân Toàn 12A1 Hóa Học Khuyến khích Bảng B
106 Nguyễn Thị Xuân Thanh 12A1 Hóa Học Khuyến khích Bảng B
107 Nguyễn Minh Cường 12A1 Vật Lý Khuyến khích Bảng B
108 Phạm Ngọc Hải 12A1 Toán Học Khuyến khích Bảng B
109 Huỳnh Anh Vinh 12A1 Nghiên cứu
 KHKT
Ba  
110 Hàn Bảo  Trang 12A1  
111 Phùng Nhật Hải 12A1  
112 Nguyễn Thanh Thương 11A1 Nghiên cứu
 KHKT
Nhì  
113 Thái Nhật Minh 11A1  
114 Phạm Ngọc Bình 11A1  
115 Nguyễn Thanh Thương 11A1 Nghiên cứu
 KHKT
Khuyến khích
Xuất sắc
Quốc gia
Đại học Cần Thơ
116 Thái Nhật Minh 11A1
117 Phạm Ngọc Bình 11A1
2014-2015 118 Võ Đỗ Danh 12A1 Toán Ba Bảng A
119 Lê Thị Hồng 12A7 Ngữ văn Ba Bảng A
120 Lê Thị Phương Thảo 12A7 Ngữ văn Nhì Giải ba Quốc gia
121 Bùi Thị Kim Thể 12A7 Ngữ văn Nhì Giải khuyến khích QG
122 Quách Thị Kim Yến 12A7 Ngữ văn Ba Bảng A
123 Đỗ Quốc Duy 12A1 Casio Toán Nhì  Casio
124 Nguyễn Ngọc  Hải 12A1 Casio Toán Nhì  Casio
125 Lê Anh Nhật Hào 12A1 Casio Toán Ba Casio
126 Hoàng Phương Uyên 12A1 Casio Toán Khuyến khích Casio
127 Phan Hồ Quốc Huy 12A1 Casio Lý Ba Casio
128 Phạm Cao Thanh 12A1 Casio Lý Khuyến khích Casio
129 Phan Như Quốc  Trị 11A5 KHKT Nhì Giải Ba quốc gia
130 Trương Đình Phúc 11A10
131 Phạm Ngọc  Bình 12A7 KHKT Nhì  
132 Thái Nhật  Minh 12A1  
133 Huỳnh Hoàng Khoa 11A6 KHKT Nhì  
134 Bùi Thúy  Vy 11A1  
135 Lê Nguyễn Đức Trung 11A5 KHKT Ba  
136 Nguyễn Quang  Huy 11A5  
137 Hà Quang Linh 10A1 KHKT Khuyến khích  
138 Nguyễn Lê  Văn 10A1  
139 Lê Thị Hiếu Toàn 12A1 Sinh Học Ba Bảng B
140 Phạm Cao Thanh 12A1 Vật Lý Khuyến khích Bảng B
141 Phạm Ngọc Bình 12A7 Vật Lý Nhì Bảng B
142 Phan Hồ Quốc Huy 12A7 Vật Lý Nhì Bảng B
143 Nguyễn Đại  Nghĩa 12A1 Hóa Học Ba Bảng B
144 Phạm Nguyễn Khánh Linh 12A1 Hóa Học Khuyến khích Bảng B
145 Huỳnh Trọng  Hiếu 12A1 Hóa Học Khuyến khích Bảng B
146 Hoàng Phương Uyên 12A1 Toán Học Khuyến khích Bảng B
147 Nguyễn Ngọc  Hải 12A1 Toán Học Ba Bảng B
148 Đỗ Quốc Duy 12A1 Toán Học Khuyến khích Bảng B
149 Võ Thị Kim Hòa 12A7 Toán Học Khuyến khích Bảng B
150 Trần Nguyên Thủy Tiên 12A7 Tiếng Anh Ba Bảng B
151 Nguyễn Ngọc  Hải 10A8 Tiếng Anh Khuyến khích Bảng B
152 Nguyễn Ngọc  Hải 10A8 Tiếng Anh HCĐ Toàn quốc Trên mạng internet

 

ẢNH HOẠT ĐỘNGHội trại 26/03/2017

Đón nhận cờ thi đua UBND Tỉnh

Đón nhận huy chương lao động hạng ba

Đón nhận cờ thi đua 5 năm yêu nước

Bằng khen UBND Tỉnh

Hội thi GVG

Thi nghề phổ thông

Hội thi KHKT


Chúng em tập làm chiến sĩ

Hội thao quốc phòng

Hoạt động TD - Thể thao

Giao lưu văn nghệ

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Ngô Gia Tự

Điện thoại :0583970633

Email : c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

Admin: tcthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

THỂ HIỆN TỐT NHẤT  Ở TRÌNH DUYỆT FIREFOX TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỞI VỀ BQT: TCTHU.C3NGTU@KHANHHOA.EDU.VN