LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH


   Số lượt truy cập

1014317

Văn bản Sở GD-ĐT
Số: 1251/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2015-2016  
Đăng ngày: 19/10/2015

Thực hiện Công văn số 4816/BGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2015-2016; Căn cứ Thể lệ tổ chức Cuộc thi giải toán trên máy tính Casio ban hành tại Công văn 5259/THPT ngày 14/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Sở GDĐT hướng dẫn kế hoạch tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay ở cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT) và Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (GDTX THPT) năm học 2015-2016 như sau

Tải file: CV 1251 - Huong dan thi MTCT cap tinh 2015-2016.doc


Công văn Số: 1109/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016   
Đăng ngày: 13/10/2015

Thực hiện Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2015–2016; Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ GDĐT ban hành Khung thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 2146/QĐ-CTUBND ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở GDĐT hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở (gọi chung là các đơn vị) thực hiện nhiệm vụ GDTrH như sau:

Nội dung công văn: CV 1109 - Huong dan nhiem vu GDTrH 2015-2016.doc


Công văn Số: 1151 /SGDĐT-QLKH&HSSV V/v hướng dẫn công tác Y tế trường học, năm học 2015-2016   
Đăng ngày: 12/10/2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 4723/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/9/2015 về hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, quán triệt các nội dung về công tác Y tế trường học (YTTH) tại văn bản nêu trên (đính kèm công văn này) và triển khai một số nội dung sau:

Tải file: CV 1151 huong dan cong tac YTTH 2015-2016.doc


Công văn Số: 1172 /SGDĐT-QLKH&HSSV V/v hướng dẫn công tác Quản lý khoa học và Công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016  
Đăng ngày: 12/10/2015

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Quyết định số 2146/QĐ-CTUBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị (cơ sở giáo dục) thực hiện công tác Quản lý khoa học và Công tác học sinh, sinh viên (QLKH&CTHSSV), hoạt động ngoài giờ lên lớp và Y tế trường học, năm học 2015 – 2016, cụ thể như sau:

Tải file CV 1172 Huong dan nhiem vu QLKH-HSSV nam hoc 2015-2016.doc


Hướng dẫn Số: 80/CĐN V/v hướng dẫn đăng ký khen thưởng chuyên đề “Hai tốt” năm học 2015-2016  
Đăng ngày: 12/10/2015

Thực hiện Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và căn cứ hướng dẫn số 258/CĐN-CSPL của Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam ngày 18/9/2015, Ban Thường vụ Công đoàn ngành (CĐN) Giáo dục tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn các đơn vị xét khen thưởng chuyên đề thi đua “Dạy tốt - Học tốt” năm học 2015-2016 như sau:

Tải file: HD ĐANGKY KHEN THƯONG CHUYEN ĐE NH 2015-2016.doc


Công văn Số: 134/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn tổ chức Cuộc thi IOE dành cho học sinh phổ thông  
Đăng ngày: 12/10/2015

Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE), và Công văn số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015 – 2016, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2015 – 2016 như sau:

Tải file: CV 1134 - Hdan thi IOE nam hoc 2015-2016.doc


Triển khai công tác thư viện trường học năm học 2015 - 2016  
Đăng ngày: 09/09/2015

Thực hiện chương trình công tác của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Khánh Hòa trong năm học 2015-2016, nay Sở hướng dẫn  các phòng GD&ĐT, các trường học trong toàn tỉnh triển khai thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2015-2016 tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

          1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác thư viện trường học năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT ban hành. (Đính kèm theo công văn này). Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thư viện trường học của các cấp.

Tệp đính kèm: 1025/HSSV.doc


CV1028 - Hướng dẫn kỳ thi HSG cấp tỉnh năm học 2015-2016  
Đăng ngày: 09/09/2015

Thực hiện Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ quy chế thi chọn học sinh giỏi (HSG) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2015-2016 như sau:

Tệp đính kèm: 1028/KTKD.rar


CV 1024 - Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi kiến thức liên môn và dạy học tích hợp.  
Đăng ngày: 09/09/2015

     Thực hiện Công văn số 3790/BGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, Sở GDĐT triển khai cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp (GDTX&HN) và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học, giáo viên trung tâm GDTX&HN năm học 2015-2016 như sau:

NỘI DUNG CHI TIẾT TẢI TẠI ĐÂY


Công văn Số: 1015 /SGDĐT-QLKH&HSSV V/v hướng dẫn công tác Sáng kiến kinh nghiệm và Nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016   
Đăng ngày: 08/09/2015

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015- 2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa; thực hiện Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nhằm định hướng chung và đẩy mạnh công tác sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), nghiên cứu khoa học (NCKH) vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, của ngành; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác SKKN và NCKH năm học 2015 - 2016 như sau:

          A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong hoạt động quản lý và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.

NỘI DUNG CHI TIẾT DOWNLOAD TẠI ĐÂY

ẢNH HOẠT ĐỘNGHội trại 26/03/2017

Đón nhận cờ thi đua UBND Tỉnh

Đón nhận huy chương lao động hạng ba

Đón nhận cờ thi đua 5 năm yêu nước

Bằng khen UBND Tỉnh

Hội thi GVG

Thi nghề phổ thông

Hội thi KHKT


Chúng em tập làm chiến sĩ

Hội thao quốc phòng

Hoạt động TD - Thể thao

Giao lưu văn nghệ

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Ngô Gia Tự

Điện thoại :0583970633

Email : c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

Admin: tcthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

THỂ HIỆN TỐT NHẤT  Ở TRÌNH DUYỆT FIREFOX TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỞI VỀ BQT: TCTHU.C3NGTU@KHANHHOA.EDU.VN