LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH


   Số lượt truy cập

999009

Hoạt động Chi Bộ
BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015   
Đăng ngày: 01/10/2015

Thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 16/01/2015 của Thành ủy Cam Ranh về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 với chuyên đề năm 2015 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”;

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/CBNGT ngày 07 tháng 02 năm 2015 của Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015, Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự đăng ký tiếp tục thực hiện Cuộc vận đng năm 2015 với những nội dung sau:


KẾ HOẠCH Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015   
Đăng ngày: 01/10/2015

          Thực hiện Kế hoạch số 145- KH/TU, ngày 16/01/2015 của Thành ủy Cam Ranh về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015. Chi bộ trường THPT Ngô Gia Tự xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:


QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NHIỆM KỲ: 2015 - 2020   
Đăng ngày: 01/10/2015

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, căn cứ Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cam Ranh khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020. Rút kinh nghiệm về phương pháp, chế độ làm việc của chi bộ nhiệm kì trước, hội nghị chi bộ Trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2015-2020 quyết định quy chế làm việc của chi bộ như sau:

A- TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ CHI BỘ  

Tập thể chi bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất. Là hạt nhân chính trị lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quyết định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX). Chi bộ lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lãnh đạo bằng nghị quyết của chi bộ thông qua sự chỉ đạo của cấp ủy.

Những vấn đề sau đây nhất thiết phải đưa ra tập thể chi bộ thảo luận và quyết định  


CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015  
Đăng ngày: 01/10/2015

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

( Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong năm 2015)

 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TRONG NĂM 2015.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực và tập trung giải quyết. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong 2015 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, mà còn tạo tiền đề cho những năm sau.

ẢNH HOẠT ĐỘNGHội trại 26/03/2017

Đón nhận cờ thi đua UBND Tỉnh

Đón nhận huy chương lao động hạng ba

Đón nhận cờ thi đua 5 năm yêu nước

Bằng khen UBND Tỉnh

Hội thi GVG

Thi nghề phổ thông

Hội thi KHKT


Chúng em tập làm chiến sĩ

Hội thao quốc phòng

Hoạt động TD - Thể thao

Giao lưu văn nghệ

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Ngô Gia Tự

Điện thoại :0583970633

Email : c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

Admin: tcthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

THỂ HIỆN TỐT NHẤT  Ở TRÌNH DUYỆT FIREFOX TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỞI VỀ BQT: TCTHU.C3NGTU@KHANHHOA.EDU.VN