LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH


   Số lượt truy cập

836714

Chuyên mục: Tài Liệu Ôn Thi HSG TIN HỌC  
Ngày đưa tin: 04/11/2009    

ĐỀ THI HSG TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 2008

 Trường THPT Ngô Gia Tự                           KÌ THI HSG TIN 2008-2009

         Nhóm: Tin Học                                                     Môn: Tin học

                                                                                    Thời gian: 120 phút

 Bài 1: (5 điểm)

Viết chương trình tính gần đúng (A>0) theo phương pháp lặp Niu-Tơn (chính xác đến chữ số thập phân thứ năm).

Theo phương pháp này ta cần tính dãy x0, x1, x2, x3,  … , theo công thức

            X0=1

            …

            Xn+1= , n= 0, 1, 2, 3, …

Quá trình lặp kết thúc khi |Xn+1-Xn|.Giá trị Xn được lấy làm giá trị gần đúng  của

Bài 2:  (6 điểm)

Prime Palindromes

Số 151 là số nguyên tố đối xứng bởi vì nó vừa là số nguyên tố và vừa là số đối xứng (số đối xứng là số mà khi ta viết các chữ số của nó từ trái sang phải, hay từ phải sang trái đều cho cùng một số). Bạn hãy viết một chương trình tìm tất cả các số nguyên tố đối xứng nằm trong đoạn [a; b] .

 

(Gợi ý Viết hàm Languyento(n) trả v

 

ề giá trị True/False.

Viết Hàm Daonguoc(n) trả về gtrị là một số đó là số đảo ngược của số n

Vd: a= 123 thì daonguoc(a) có giá trị là 321).

Bài 3: (5 điểm)

Nhập vào  số nguyên N và dãy số nguyên  A1, A2, A3, …., An . Hãy sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần bằng phương pháp chọn (Selection Sort).

Sắp xếp bằng lựa chọn được thực hiện như sau:

Trước tiên, chọn phần tử nhỏ nhất trong mảng và đổi chỗ của nó với phần tử đầu tiên (A[1]). Tiếp theo chọn phần tử nhỏ nhất trong các số còn lại (A2, …An) và đổi chỗ của nó với phần tử thứ 2 (A[2]). Tiếp tục thực hiện như vậy, cho đến khi dãy A đã được sắp xếp.

Bài 4: (4điểm) Dãy P gồm P1, P2 … Pn (2< n <200) là những số nguyên. Viết chương trình đọc vào và tách P thành dãy A để chứa số âm và dãy D để chứa số dương. Nếu có số 0 thì ghi vào dãy D. Đưa ra màn hình các dãy P,A,D và số lượng số dương , âm trong P(số 0 được coi như số dương).

(Lưu ý: Thí sinh chú thích  chức năng các hàm, thủ tục nếu có viết và sử dụng trong chương trình)      

______________________________Hết______________________________                        

 


Các tin khác :

ẢNH HOẠT ĐỘNGHội trại 26/03/2017

Đón nhận cờ thi đua UBND Tỉnh

Đón nhận huy chương lao động hạng ba

Đón nhận cờ thi đua 5 năm yêu nước

Bằng khen UBND Tỉnh

Hội thi GVG

Thi nghề phổ thông

Hội thi KHKT


Chúng em tập làm chiến sĩ

Hội thao quốc phòng

Hoạt động TD - Thể thao

Giao lưu văn nghệ

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Ngô Gia Tự

Điện thoại :0583970633

Email : c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

Admin: tcthu.c3ngtu@khanhhoa.edu.vn

THỂ HIỆN TỐT NHẤT  Ở TRÌNH DUYỆT FIREFOX TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

 

MỌI THẮC MẮC XIN GỞI VỀ BQT: TCTHU.C3NGTU@KHANHHOA.EDU.VN